Inspiracją zagrody edukacyjnej Patataj są zmieniające się czasy. Uznaliśmy, że możemy na chwilę zatrzymać cywilizacyjny galop by wsłuchać się w w naturalny tętent końskich kopyt.
Stado 30 koni stanowi zaplecze naszej zróżnicowanej oferty edukacyjnej.
Pokazujemy, że koń towarzyszący człowiekowi od kilku tysięcy lat nadal stanowi dowód więzi człowieka z naturą. Co ciekawe działo się to w różnych aspektach życia ludzi; w codziennej egzystencji, pracy, w walkach o przetrwanie, a także sposobie spędzania czasu i rekreacji.
W świecie zdominowanym techniką cywilizacji, koń do dziś stanowi inspiracje dla artystów, kultury oraz pozostaje nieocenioną alternatywą na kontakt z naturą. Jest to żywa i niepowtarzalna interakcja i współbrzmienie człowieka ze zwierzęciem i środowiskiem.

Oferta tematyczna pozwala poznać historyczne prace konia w gospodarstwie rolnym, jego wykorzystanie w wojsku na przestrzeni dziejów oraz towarzyszące temu zawody i rzemiosła.
Pokazujemy też konia w jego naturalnym środowisku i możliwości wykorzystania w rekreacji.
Będąc na Mazurach możemy opowiedzieć o pradziejach tej ziemi i wprowadzić we wczesnośredniowieczne życie miejscowej ludności Galindów.
Bogate zaplecze i oprawa zajęć pozwoli przeżyć niezapomnianą przygodę z wartościami edukacyjnymi.

Proponujemy zajęcia edukacyjne w pięciu pakietach tematycznych:

tytuły1

Człowiek i koń blisko natury – Poznanie biologii konia i jego cech jako zwierzęcia stadnego; prezentacja współistnienia konia w życiu człowieka, wykorzystanie do pracy i rekreacji w zgodzie z naturą.

 

 

 

? Koń w gospodarstwie rolnym – omówienie podstawowych prac polowych i gospodarskich oraz przegląd konnych maszyn rolniczych (ekspozycja); pokaz wybranych prac polowych oraz prac maszyn z kieratem; grupa – własnoręczny zasiew lub sadzenie, zbieranie plonów; opcjonalnie – chłopska biesiada.

 

tytuły3Koń i wojsko – prezentacja polskich tradycji kawaleryjskich II RP, apel wojskowy, wizyta w galerii sztuki z ekspozycją oporządzenia wojskowego; pokazy wybranych 4-5 jeźdźców wojskowych różnych armii i epok; grupa – ubieranie rycerza/husarza, średnowieczne gry i zabawy; opcjonalnie – rycerska biesiada

 

 

kon

Koń – praca i rzemiosło – przedstawienie konia w różnych pracach innych niż rolnictwo i wojsko (transport surowców i materiałów, transport ludzi, służba strażacka, pocztowa), prezentacja zawodów związanych z wykorzystaniem koni w życiu człowieka (woźnica, kowal, rymarz, kołodziej)

 

 

SONY DSC

Mazury – pradzieje i dziś – Mazury jako bogactwo krajobrazowo – przyrodnicze (kraina jezior, pagórków i lasów z bogatą florą i fauną) oraz historyczno-kulturowe (pradawce osadnictwo, Bałtowie, państwo krzyżackie, różnorodność kulturowa).

 

Uwaga! Realizacji każdego pakietu towarzyszą prace artystyczne i konkursy (quizy) z nagrodami.

Zobacz również krótkie filmiki przedstawiające nasze warsztaty:

1. Człowiek i koń blisko natury

2. Koń w gospodarstwie rolnym

3. Koń i wojsko

4. Koń praca i rzemiosło

5. Mazury – pradzieje i dziś

 

 

Czekamy na kontakt:

tel. 666 072 883 – Tomek

tel. 697 831 581 – Wiesiek