Koń – praca i rzemiosło – przedstawienie konia w różnych pracach innych niż rolnictwo i wojsko (transport surowców i materiałów, transport ludzi, służba strażacka, pocztowa), prezentacja zawodów związanych z wykorzystaniem koni w życiu człowieka (woźnica, kowal, rymarz, kołodziej).

Koń praca i rzemiosło