Mazury – pradzieje i dziś – Mazury jako bogactwo krajobrazowo – przyrodnicze (kraina jezior, pagórków i lasów z bogatą florą i fauną) oraz historyczno – kulturowe (pradawne osadnictwo, Bałtowie, państwo krzyżackie, różnorodność kulturowa)

Mazury - pradzieje i dziś