Powrót żurawi

Do Jabłonki powróciły żurawie. Tak jak na filmie zobaczyły Jabłonkę z góry.

Za chwilę bez namysłu zaczęły zaloty i niemilknący klangor rozbrzmiewa całymi dniami.

To na drugim filmie.

Zapraszamy do Jabłonki  posłuchać natury i jej odgłosów.