„Jak Wojtek został strażakiem” – dzieci uczestniczą w ciekawych zajęciach nawiązujących do znanej książki „Jak Wojtek został strażakiem” . W trakcie zajęć zdobywają sprawności strażackie na miarę swoich możliwości. Uczestniczą w ciekawych grach i zabawach nawiązujących do odpowiedzialnej służby strażaka. W kinie na sianie oglądają prezentacje „Jak Wojtek został strażakiem”. Gaszą zaimprowizowany pożar. Dowiadują się o wykorzystaniu konia w pożarnictwie. Zajęcia artystyczne – malowanie medalionów na zakończenie zajęć.

Jak Wojtek został strażakiem